Wspieramy

Wspieramy cały czas! Jesteśmy świadomi tego, iż w codziennym życiu nie można być tylko statystą, dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do prowadzenia działalności stricte biznesowej, lecz także angażujemy w promocję inicjatyw o charakterze społecznym.

Starając się wdrażać na co dzień w życie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieramy edukację, kulturę oraz inicjatywy nastawione na pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Na przełomie lat 2012–2015 firma Euroadmedia brała udział m.in. w takich przedsięwzięciach jak:

Wspieranie działalności organizacji o charakterze non profit:

poprzez zachęcanie do przekazywania 1% podatku na rzecz:

– Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu – akcja „Pomóż ochronić ostatnią chwilę”,
– Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” wspierającej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi – akcja „Odegraj ważną rolę w życiu dziecka”,
– Fundacji pomagającej dzieciom walczącym z rakiem – akcja „My nie tracimy nadziei”.

Promocja edukacji przedszkolnej i szkolnej:

– propagowanie Europejskiego Przedszkola „Klub Kubusia Puchatka IV”,
– popularyzowanie dolnośląskich szkół katolickich oraz akcji „Mamy dobrze poukładane w głowach” związanej z promocją portalu www.dobre-szkoly.wroclaw.pl.

Promocja nauki przez zabawę:

–  organizacja kampanii reklamowej poświęconej największej w Polsce wystawie budowli z klocków Lego.

Promocja kultury wysokiej:

– organizacja kampanii reklamowej baśni dla dzieci pt. „Krzywiryjek” wystawianej przez Wrocławski Teatr Lalek,
– promowanie 2. i 3. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci, podczas którego przez osiem dni festiwalu można było obejrzeć najlepsze teatry dziecięce.

Popularyzowanie ogólnopolskich akcji promujących krwiodawstwo:

– organizowanie kampanii: „Właśnie Twojej grupy krwi potrzebuję”,
– promowanie akcji: „MotoKropla” organizowanej przez motocyklistów na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych.